Driva företag/ webshopMarknadsföring

Marknadsföring

Nu kommer vi till det viktiga i varje företag, i varje webshop – marknadsföring.

Traditionell marknadsföring som vi kan tänka på så här direkt är annonser i tidningar, reklam i radio och TV. Men Internet har förendrat marknadföringskanaler – har lagt till några, har ändrat något på de gamla. Idag pratar vi också om Internetmarknadsföring – som är lika viktigt, om inte viktigast för dig som säljer på Internet.

Internet har inte ändrat endast på marknadsföringskanaler men på marknadsföringskvalité.
Eftersom idag genom media (bl.a. genom Internet) för vi så mycket information om olika saker, tjänster och produkter – vi som konsumenter känner oss övermätta  av allt detta och har utvecklat en motståndskraft till traditionell marknadsföring. Vi bryr oss inte längre om traditionell reklam – lyssnar inte på den på radio och byter direkt till en annan kanal, under en reklamstund på TV går vi till köket och fixar kaffe, bläddrar snabbt i tidningar sidor med reklam utan att titta på,  avvisar direkt telefonsäljare utan att lyssna vad har han att erbjuda.

Och då vi som företagare och säljare står idag framför en stor utmaning att hitta på nya knep som får konsumenterna att shoppa. Spännande eller hur?

Idag kan vi prata om marknadsföring genom perception. Skapa nya marknadsföringskanaler eller använda endast de nyaste som har koppling till Internet.

Föregående inlägg

En snygg webshop

Nästa inlägg

Marknadsföring genom perception